SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Inbjudan till SRTK årsmöte lördag 24 mars 2018. Plats: Scandic Nord, Norrköping. Tid: Kl 16, ev senare då det är fler rasklubbar som har årsmöten på samma plats denna dag. Programpunkter: *Årsmöte ( läs gärna om årsmöte i klubbens stadgar http://srtk.se/Klubben/Stadgar/ ) För att årsmötet ska kunna behandla motioner ska de ha inkommit senast 3 mars. Dessa skickas via post till Annelie Cederlöf, Flaxenviksv 56, 18463 Åkersberga. *Utdelning av diplom till årets vinnare av poänglistorna. *För de som så önskar går vi sedan till resturangen och äter middag tillsammans på egen bekostnad. Väl mött !

ATT KÖPA RUSSKIY TOY

Det är ett stort och viktigt beslut att skaffa hund. En förutsättning för ett lyckat hundägande är att samtliga i familjen vill ha hund. Man ska noga tänka igenom sitt hundköp. Valet av ras ska också passa hela familjens sätt att leva, det kan bli en familjemedlem för 10-15 år framåt. 

Russkiy Toy är en liten och aktiv ras. Har man barn så bör man noga lära dem att hunden inte ska bäras då den lätt sprattlar sig lös och olyckan är ett faktum. En Russkiy Toy tar gärna långa promenader varje dag, rasen är uthållig och lättlärd.     

Det kostar pengar att ha hund, inte bara inköp, det tillkommer utgifter för vaccination, försäkring, utrustning, foder m m. Veterinärkostnader  i samband med olyckor kan bli kännbara. 

I menyn finns en egen sida där du hittar de valpar och vuxna hundar som är till salu.