RYSKA POSTEN


Maila era berättelser och bidrag till: ryskaposten@srtk.se

Annonspris 99 kr. Betalas till Svenska Russkiy Toyklubben, bankgiro: 236-9809

 

Fram till slutet av 2016 var Ryska Posten tillgänglig för medlemmarna via mailutskick. Året därpå utgavs Ryska Posten som papperstidning i 5 st utgåvor. Därefter publiceras Ryska Posten online här på sidan, samt skickas ut via mail.


Ryska Posten online 

RP juni 2019.pdf (841.79KB)
RP juni 2019.pdf (841.79KB)