SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Inbjudan till SRTK årsmöte lördag 24 mars 2018. Plats: Scandic Nord, Norrköping. Tid: Kl 16, ev senare då det är fler rasklubbar som har årsmöten på samma plats denna dag. Programpunkter: *Årsmöte ( läs gärna om årsmöte i klubbens stadgar http://srtk.se/Klubben/Stadgar/ ) För att årsmötet ska kunna behandla motioner ska de ha inkommit senast 3 mars. Dessa skickas via post till Annelie Cederlöf, Flaxenviksv 56, 18463 Åkersberga. *Utdelning av diplom till årets vinnare av poänglistorna. *För de som så önskar går vi sedan till resturangen och äter middag tillsammans på egen bekostnad. Väl mött !

Svenska Dvärghundsklubben eller

Svenska Dvärg Hunds Klubben, som inte är helt korrekt skrivet, men ändå bra att skriva ut på just det sättet för att ev nya tex russkiy toy-ägare lätt ska kunna lägga förkortningen på minnet. 

* Alla har vi en gång varit nybörjare *  och många förkortningar är det ...

SDHK informerar :

Vår ras tillhör SDHK och

det kommer endel info etc från dem ibland som bör vara tillgänglig för alla 

så kika gärna in här då och då för att hålla er uppdaterade med ev nyheter etc :


Sidan är under uppdatering men info fylls på inom mycket kort !SDHK informerar 2016 - nr 3
SDHKs rader 3-2016.pdf (46.62KB)
SDHK informerar 2016 - nr 3
SDHKs rader 3-2016.pdf (46.62KB)


SDHK informerar 2016 - nr 2
SDHKs rader 2-2016.pdf (109.28KB)
SDHK informerar 2016 - nr 2
SDHKs rader 2-2016.pdf (109.28KB)

  

Ordf rader sista brevet
Ordf rader 15 årslutbrev.pdf (51.19KB)
Ordf rader sista brevet
Ordf rader 15 årslutbrev.pdf (51.19KB)

 

Ny specialklubb med höga ambitioner
Ny specialklubb med höga ambitioner.pdf (62.42KB)
Ny specialklubb med höga ambitioner
Ny specialklubb med höga ambitioner.pdf (62.42KB)

 

Ordf rader Ny specialklubb
Ny specialklubb.pdf (51.31KB)
Ordf rader Ny specialklubb
Ny specialklubb.pdf (51.31KB)