SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

RYSKA POSTEN 

Medlemstidningen har överlevt sitt första levnadsår i pappersform

 och nu återstår att låta medlemmarna rösta om den ska få leva vidare eller ej, 

vilket kommer att ske på rasklubbens årsmöte 24/3-18


ryskaposten@srtk.se