PRA – Progressiv Retinal Atrofi

Flera fall med PRA har konstaterats på Russkiy Toy 

3 st individer i Sverige och 2 st i Finland. SRTK vädjar :

att vid konstaterad PRA bör blod skickas till laboratorium med specialistkompetens, Optigen i USA, då blodet behövs så rasens och sjukdomens dna- ska kunna fastställas. 

Stor eloge till de som  är hjälpsamma och medverkar !

Vid intresse kontakta : sekr@srtk.se


Sjukdomsförlopp
PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en ögonsjukdom som finns hos många olika raser. Sjukdomen innebär en fortskridande förtvining av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen (PRA är alltid dubbelsidig). Sjukdomen drabbar både hanar och tikar. I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus. Den kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, något som kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus.

Behandling
Sjukdomen går inte att behandla.

Arvsgång
PRA är ärftligt. Arvsgången är autosomalt enkelt recessiv, vilket innebär att båda föräldrarna måste vara antingen anlagsbärare eller själva drabbade för att sjukdomen skall uppkomma hos avkomman. All avkomma till en drabbad hund blir alltid minst anlagsbärare.

När en hund har PRA bär alltså bägge föräldrarna anlag för sjukdomen.

Diagnos
PRA diagnostiseras i första hand genom så kallad ögonlysning. Ögonlysning innebär att veterinären, efter utvidgning av hundens pupiller med hjälp av ögondroppar, tittar in i ögonen med hjälp av ett speciellt instrument, ett så kallat oftalmoskop. Ögonlysning görs endast av veterinärer med särskilt utbildning. Ögonlysning visar endast nuläge, det vill säga att hunden inte har PRA vid ögonlysningstillfället. Hunden kan mycket väl utveckla PRA senare i livet, eller vara anlagsbärare av sjukdomen utan att själv vara drabbad. Man kan även undersöka ögonen med elektroretinografi, ERG. Detta är en dyrare undersökning som kräver att hunden är nedsövd. Resultatet av en ERG-undersökning gäller livet ut. Den kan dock inte utesluta att hunden är anlagsbärare av PRA.

Ögonlysningsrekommendationer
Svenska Russkiy Toy Klubben rekommenderar uppfödare att ögonlysa avelsdjur. Även ögonlysning av hundar som inte går i avel är välkommet.

Avelsrekommendationer
Avelsförbud gäller för drabbad hund (brott mot SKK’s grundregler att använda drabbad hund i avel).

Vidare avråder Svenska Russkiy Toy Klubben starkt från följande:

  • Avel med drabbad hunds föräldrar
  • Avel med drabbad hunds avkommor
  • Avel med drabbad hunds helsyskon
  • Avel som innebär linjeavel på drabbade hundar
  • Avel som innebär linjeavel på kända anlagsbärare
  • Avelskombinationer där båda föräldrarna har en eller flera drabbade hundar eller kända anlagsbärare i stamtavlan