ÅRETS RASSPECIAL GÅR AV STAPELN 26/8. MISSA INTE ! LÄS MER UNDER FLIKEN UTSTÄLLNING. VÄLKOMNA !

OBS För att få valphänvisning via rasklubben ska båda föräldradjuren vara ögonlysta

Klubben vädjar till samtliga uppfödare att ögonlysa sina avelsdjur  samt uppmuntrar  även till att hundar som inte är tänkta att användas i avel att ögonlysas.


Utvärdering ögon Russkiy Toy 1.5.2016
Nya protokollet  t.o.m 31.12.2015

Diagnos

Antal 121

PPM, iris-iris lindrig

7

Multipla okulära anomalier (MOA)

1

Entropion, medial

1

Distichiasis 

1

Progressiv retinal atrofi (PRA)

1

Retinopati.
Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas

1

Vitreusprolaps

10

Öga UA

99

 

Gamla protokollet  t.o.m 23.9.2011

Diagnos

Antal 56

katarakt ÖP

1

linsluxation 

1

PHTVL/PHPV

1

mikropapill/hypoplasi 

1

glaskroppsframfall

2

Persisterande hyaloidkärl

1

Ögon UA

49


T.o.m. 31.12.2015 har 177 hundar ögonlysts (tillfällen se ovan)  varav 148 är UA och därmed 29 hundar har fått någon ögondiagnos.  19,6 % av lysta hundar har fått en diagnos. Endast några hundar är lysta flera gånger.

Statistik hämtad från SKK/hunddata.  

Glaskroppsframfall / Vitreusprolaps

Förklaring/Sjukdomsförlopp
Uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del, den s.k. främre ögonkammaren. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation.

I det europeiska ögonprogrammet (ECVO Eye Scheme), som Danmark, Norge och Finland nu har, och som Sverige kanske går med i, bedöms glaskroppsframfall (vitreous prolapse, vitreous leakage) som misstänkt linsluxation.

Det svenska SKK-programmet har en separat diagnos glaskroppsframfall därför att den svenska ögonpanelen ville ha den åtskild från linsluxation. Det finns raser som kan ha glaskroppsframfall utan att få linsluxation. Den separata diagnosen ger bättre möjlighet att hitta dessa fall och att följa dem. I raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.

Behandling/Medicinering
Det finns ingen behandlingsmetod.

Arvsgång
Glaskroppsframfall nedärvs vanligen recessivt autosomalt vilket innebär att båda föräldrarna måste vara antingen anlagsbärare eller sjuka för att sjukdomen skall uppkomma hos avkomman.

Sjukdomen drabbar hanar och tikar lika.

Detektion
Glaskroppsframfall diagnostiseras genom ögonlysning.

Avelsrekommendation
Hund drabbad av glaskroppsframfall:

  • Ingen avel innan ny ögonlysning om 6 månader.
  • Om glaskroppsframfallet inte har ökat och om det inte finns tecken på linsluxation: avel i begränsad omfattning = 1 kull.
  • Ny ögonlysning om ytterligare 6 månader. Om fortfarande oförändrat: inga avelsrestriktioner
  • Avel med nära släktingar: inga restriktioner

Naturligtvis gäller uppfödaransvaret att avla med försiktighet och inte dubbla på risklinjer.

PRA – Progressiv Retinal Atrofi

Endast enstaka fall av PRA har konstaterats på Russkiy Toy.

Sjukdomsförlopp
PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en ögonsjukdom som finns hos många olika raser. Sjukdomen innebär en fortskridande förtvining av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen (PRA är alltid dubbelsidig). Sjukdomen drabbar både hanar och tikar. I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus. Den kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, något som kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus.

Behandling
Sjukdomen går inte att behandla.

Arvsgång
PRA är ärftligt. Arvsgången är autosomalt enkelt recessiv, vilket innebär att båda föräldrarna måste vara antingen anlagsbärare eller själva drabbade för att sjukdomen skall uppkomma hos avkomman. All avkomma till en drabbad hund blir alltid minst anlagsbärare.

Diagnos
PRA diagnostiseras i första hand genom så kallad ögonlysning. Ögonlysning innebär att veterinären, efter utvidgning av hundens pupiller med hjälp av ögondroppar, tittar in i ögonen med hjälp av ett speciellt instrument, ett så kallat oftalmoskop. Ögonlysning görs endast av veterinärer med särskilt utbildning. Ögonlysning visar endast nuläge, det vill säga att hunden inte har PRA vid ögonlysningstillfället. Hunden kan mycket väl utveckla PRA senare i livet, eller vara anlagsbärare av sjukdomen utan att själv vara drabbad. Man kan även undersöka ögonen med elektroretinografi, ERG. Detta är en dyrare undersökning som kräver att hunden är nedsövd. Resultatet av en ERG-undersökning gäller livet ut. Den kan dock inte utesluta att hunden är anlagsbärare av PRA.

Ögonlysningsrekommendationer
Svenska Russkiy Toy Klubben rekommenderar uppfödare att ögonlysa avelsdjur. Även ögonlysning av hundar som inte går i avel är välkommet.

Avelsrekommendationer
Avelsförbud gäller för drabbad hund (brott mot SKK’s grundregler att använda drabbad hund i avel).

Vidare avråder Svenska Russkiy Toy Klubben starkt från följande:

  • Avel med drabbad hunds föräldrar
  • Avel med drabbad hunds avkommor
  • Avel med drabbad hunds helsyskon
  • Avel som innebär linjeavel på drabbade hundar
  • Avel som innebär linjeavel på kända anlagsbärare
  • Avelskombinationer där båda föräldrarna har en eller flera drabbade hundar eller kända anlagsbärare i stamtavlan