Hälsokällan

De Russkiy Toys som får diagnosen Vitreusprolaps innan 8 års ålder och som sedan dessutom bidrar med ytterligare undersökning igen efter 8 års ålder, sponsras med 300 kr av klubben som tack för sitt engagemang. Erbjudandet gäller alltså de hundar som fått diagnos innan 8 år och sedan undersöks efter att de fyllt 8 år.

För att erhålla denna utbetalning är man medlem i SRTK, (medlemskap löses online på klubbens hemsida) och mailar till: sekr@srtk.se

Vitreusprolaps eller så kallat glaskroppsframfall: 
Uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation. Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.