HÄLSOKÄLLAN 


"Hälsokällan" består av en summa pengar och är tänkt att användas i ämnet hälsa hos vår ras till tex föreläsningar och utbildande sammankomster för klubbens medlemmar. Den kan även i den mån det är möjligt, erbjuda medlemmar ekonomiska bidrag. 

För att vara berättigad till bidrag ska man ha varit medlem i srtk minst ett år . 

Maxbelopp vid ev ersättning är 500 kr.

Vid intresse är det hundägaren som personligen kontaktar srtk via mail: sekr@srtk.se