SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

HÄLSA 


Russkiy Toys anses vara en "frisk ras" 

men självklart inträffar ändå "olyckor i avelsarbetet" även hos denna ras. 

De flesta sjukdomar som uppstått har endast setts i enstaka fall men en del sjukdomar har setts återkomma fler gånger än en gång tex har en del ögonsjukdomar upptäckts och även bla levershunt som man ej verkar kunna upptäcka hos valpar utan tycks dyka upp hos vuxna hundar de gånger de drabbat rasen och som hos de flesta sjukdomar känner man tyvärr ej till arvsgången i dagsläget.

Det har gjorts en del hälsoundersökningar i form av anonyma blanketter som ägare och uppfödare fyllt i anonymt och delgett rasklubben samt har en hel del material och statistik samlats in av tidigare styrelser och engagerade personer. Allt material finns sparat och kommer att förankras hos klubbens medlemmar / uppfödare inom kort för att sedan enligt överenskommelse med dessa personer gemensamt besluta hur informationen ska hanteras och hur man kan gå vidare för att på ett klokt sätt måna om rasen och dess framtid.

Mer info kommer att läggas till. Väl mött !