SRTKs Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys bör vara väl förtrogna med och följa:

  • SRTKs RAS-dokument 
  • SKKs grundregler
  • Jordbruksverkets regler och bestämmelser
  • Svensk djurskyddslagstiftning


Krav specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel: 

Innan första parning - palpatorisk knäledsundersökning av avelsdjur. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. 

Vi rekommenderar även att ögonlysa avelsdjuren innan parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär som är auktoriserad ögonlysare, d v s har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt.