SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Årets rasspecial kommer gå av stapeln 26/8 med nationell status i Backamo/Ljungkile. Mer info om detta evenemang, anmälningsuppgifter etc kommer senare

MEDLEMSKAP


Medlem: 250 kr per år
Familjemedlem 1 år: 50 kr per år (när någon annan i familjen är fullbetalande medlem)
Valpgåvomedlemskap 1 år: 100 kr (betalas av uppfödaren som är medlem)

 

 Avgiften betalas in på Bankgiro 236-9809 

Obs! Märk betalning med ditt namn,adress etc .


Vid inbetalning behöver namn, adress, mailadress, telnr och ev kennelnamn som mailas till kassören. Vid flera kennelägare ska samtliga vara medlemmar.
Medlemsskapet baseras på kalenderår, dvs det är inte löpande. Medlemsavgiften betalas in i januari för innevarande år. Om du betalar in en avgift sent på året, efter 1 oktober, kommer den räknas som betalning för nästkommande år. Om du vid sen betalning vill att den ska gälla innevarande år, så behöver du meddela kassören detta kassor@srtk.se

 

Utländska medlemmar/Foreign members

Konto  SEB 5297 10 015 20
Iban SE5750000000052971001520
Bic-kod ESSESES
Ssumma 250 SEK

Frågor angående medlemskap 

besvaras av klubbens fenomenala kassör: kassor@srtk.se


Varmt välkommen som medlem !