AKTIVITETSDIPLOM OCH TRIPPELDIPLOM  
Diplomen är till för att sporra klubbens medlemmar att vara aktiva med sina hundar samt visa upp vad den här rasen kan. 


Aktivitetsdiplom – Det första diplomet att sträva efter

 • Ekipaget ska tillsammans ha gått en kurs i valfri gren (styrks med intyg)
 • Ekipaget ska tillsammans ha deltagit på officiell utställning med resultat minst Very Good
 • Ekipaget ska tillsammans ha uppnått ett valfritt mål som beskrivs i korthet. Berättelsen kan visas på klubbens hemsida tillsammans med en bild

Föraren och ägaren ska vara medlem i Svenska Russkiy Toy Klubben (SRTK).
Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
Diplomet tilldelas ett ekipage en gång.
Diplomet delas ut på årsmötet.
   
För a
nsökan skicka ett mail till SRTK på aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer och namn, förarens namn, text om målet, bild och intyg. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast  3 veckor innan årsmötet.Trippeldiplom – En morot till aktivt tävlande 

Hunden ska erhålla TRE valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar:
 

 • Utställning: Minst Cert
 • Mentalbeskrivning eller BPH: Känd mentalstatus
 • Lydnadsprov: Uppflyttad till lydnadsklass 1
 • Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass
 • Agilityklass: Uppflyttad till klass 2   
 • Hoppklass (agility): Uppflyttad till klass 2   
 • Freestyle: Uppflyttad till klass 2
 • Heelwork to Music: Uppflyttad till klass 2
 • Bruksprov: Uppflyttad till lägre klass
 • Viltspår: Ha ett 1:a pris i öppenklass
 • Nosework: Uppflyttad i klass 2

  Ägaren ska vara medlem i Svenska Russkiy Toy Klubben (SRTK).
  Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
  Resultaten ska vara uppnådda i Sverige.
  Endast ett av BPH eller MH får användas.
  Varje Bruksgren räknas som en egen gren.
  Ägaren ska själv lämna in resultaten till SRTK.
  En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid men en merit får inte återanvändas utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.
  Diplomet delas ut på årsmötet.

  
För ansökan s
kicka mail till SRTK på aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer och namn, de tre meriter du vill ska stå med på diplomet, i vilken ordning dessa ska stå samt datum när meriterna togs. Skicka även med en bild som kan läggas upp på klubbens hemsida. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast  3 veckor innan årsmötet.